RELINING MED FLEXIBLA FODER – SÅNINGSMANNENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Efter en omfattande vattenläcka insåg Såningsmannens samfällighetsförening att de behövde vidta åtgärder för att komma tillrätta med utslitna rör i sitt radhusområde. Ganska snart visade det sig att situationen var ännu mer allvarlig än vad de hade trott. Tillsammans löste Aarsleff och Såningsmannen problemet med hjälp av relining, vilket gjorde det möjligt att hålla nere tidsåtgång, kostnader och störningar för de boende under projektets gång.

– När vi övertygades om livslängden på Aarsleffs flexibla foder och såg tjockleken och stabiliteten på materialet, kände vi oss trygga i att ett arbete som utförts med hjälp av relining förmodligen kommer att hålla åtminstone lika länge som om vi hade bilat upp marken och bytt ut alla rör. De nya rören ligger dessutom skyddade i de gamla rören.

Jonas Eriksson, ordförande Såningsmannens samfällighetsförening

Läs mer om hur Såningsmannens samfällighetsförening kom tillrätta med översvämningar.

Projektnamn: Sege trafikplats, Malmö
Beställare: VA-Syd
Projekttyp: relining, brunnsrenovering