SCHAKTFRI LEDNINGSFÖRNYELSE MED
FLEXIBLA FODER – NODRA

Under våren 2020 genomförde vi på Aarsleff Rörteknik ett av de hittills största och mest komplexa ledningsförnyelseprojekt som någonsin har utförts med flexibla foder i Sverige. Projektet utfördes på uppdrag av det kommunala vatten- och avfallsbolaget Nodra och schaktfri ledningsförnyelse blev räddningen för invånarna i Norrköping.

– När det var dags för upphandling var det svårt att få in anbud på grund av uppdragets komplexa karaktär. Aarsleff var de enda som kunde axla utmaningen.

Magnus Ålstam, VA-ingenjör på Nodra

Läs mer här! 

Beställare: Nodra AB
Utmaning: utslitna ledningar i känslig stadsmiljö
Åtgärd: schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder
Vinster jämfört med traditionella metoder: reducering av tidsåtgång, kostnader, störningar och koldioxidutsläpp