SCHAKTFRI LEDNINGSFÖRNYELSE – VEGASTADEN

Tids- och kostnadseffektiv ledningsförnyelse möjliggjorde ny stadsdel. Vegastaden är en ny stadsdel som håller på att växa fram i Haninge kommun. När området står klart kommer det att ge plats åt tusentals boenden och arbetsplatser. I samband med utbyggnationen av Vegastaden har vi på Aarsleff förnyat sammanlagt 264 meter spillvattenledning i dimensionen 1000 millimeter med hjälp av våra egenutvecklade och specialanpassade flexibla foder och UV-ljus. Den nya stadsdelen behövde inte grävas upp och arbetet kunde påbörjas och slutföras på endast fyra dagar. Tids- och kostnadseffektivt!

Projekttyp: ledningsförnyelse med flexibla foder
Byggherre: Haninge kommun
Beställare: Järfälla VA- & Byggentreprenad AB
Tidsåtgång: fyra dagar