Published On: 29 december, 2021

Resumé – året i siffror!

2021 börjar lida mot sitt slut och det är dags att summera året. Mycket har hänt – inte minst ur miljösynpunkt. Tack vare att fler och fler väljer att använda schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder har vi besparat miljön tiotusentals ton koldioxidutsläpp.

Året i siffror
Under året har vi i förnyat sammanlagt 158 353 meter ledning med flexibelt foder. Det blev totalt 4390 installationer och 3527 serviser som öppnats. Tillsammans med våra kunder har vi besparat miljön hela 67 000 ton koldioxid genom att välja ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder i stället för traditionell schakt. Det motsvarar koldioxidutsläpp för cirka 27 000 genomsnittliga villahushåll under ett år.

Vår tillväxt fortsätter
Under året har 28 nya medarbetare stärkt upp organisationen. Vi fortsätter att växa och expandera och söker flera nya medarbetare till både kontoret i Göteborg och Stockholm. Läs mer här: Jobba hos oss
Tack vare valet av schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder har mycket komplexa renoveringsarbeten kunnat genomföras – samtidigt som vi kunnat hålla nere energikonsumtionen och koldioxidutsläppen men även minskat störningar för invånare och boende över hela Sverige.

Vill du veta mer om flexibla foder? Kontakta Emil

Emil Lundmark FÖRSÄLJNINGSCHEF MARK +46 709-413 447 emil.lundmark@aarsleff.se

Emil Lundmark
Marknads- & Försäljningschef
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se