Published On: 27 juni, 2024

Sex kilometer förnyade ledningar i Vetlanda och Sävsjö med schaktfri ledningsförnyelse

Nyligen genomförde vi på Aarsleff Pipe Technologies tillsammans med Njudung Energi flera omfattande projekt i Vetlanda och Sävsjö. Kommunernas ledningar var i dåligt skick och med hjälp av flexibla foder kunde vi bilda nya ledningar i de gamla utan att gräva. Kommunerna fick ledningar i nyskick på några veckor i stället för flera månader, och koldioxidutsläppen kunde hållas nere med 95 procent jämfört med traditionell schakt. Här kan du läsa mer om projektet och alla vinster med schaktfri ledningsförnyelse.

Bakgrund och utmaning – gamla ledningar och stora översvämningar
Vetlanda och Sävsjö kommun har under många år arbetat proaktivt med att förnya sitt ledningsnät, som börjar närma sig en livslängd på 100 år. Utan schaktfri ledningsförnyelse skulle flera samhällsdelar i kommunerna behöva spärras av och grävas upp under en lång period. Kommunerna har därför valt att ta ett helhetsgrepp och renoverar både huvudledningar och servisledningar. Under 2024 kommer även cirka 200 servisledningar att renoveras av Aarsleff Pipe Technologies.

Lösning – schaktfri ledningsförnyelse och flexibla foder
Med hjälp av flexibla foder har vi kunnat förnya ledningarna utan att gräva. Fodret vrängs eller dras in i de befintliga ledningarna med både riktningsavvikelser och storleksvariationer. När fodret är på plats härdas det till ett hårt, stabilt och slittåligt nytt rör som håller i cirka 100 år.

Resultat – ledningar i nyskick och stora CO2-besparingar
Sammanlagt renoverades runt sex kilometer ledning på bara några veckor. Under tiden pumpades det befintliga avloppet genom provisoriska ledningar så att vatten och avlopp inte behövde stängas av. Nu är ledningarna helt nya igen och sammanlagt kunde koldioxidutsläppen hållas nere med hela 3705 ton jämfört med traditionell schakt. En hållbar investering för kommunen ur flera perspektiv.

Joakim Glaes, VA-ingenjör Njudung Energi:
-Relining är en oerhört effektiv metod. Förutom minskade kostnader och minskad tidsåtgång medför valet av schaktfri ledningsförnyelse dessutom att vi kan reducera koldioxidutsläppen avsevärt jämfört med om vi hade grävt upp och lagt helt nya ledningar. Bara med detta projekt har vi sparat hela cirka 3705 ton.

Choose sustainability. Choose a partner.

Vill du veta mer? Boka rådgivning!