Published On: 7 maj, 2021

300 meter lång ledning i centrala Malmö förnyas med snabb metod utan störande grävarbete

Just nu pågår ett stort och komplext ledningsförnyelseprojekt i centrala Malmö. På uppdrag av VA Syd förnyar vi på Aarsleff Rörteknik en 300 meter lång spill- och dagvattenledning i dimension 1200 mm under trafikknutpunkten Värnhemstorget. Ledningen förnyas med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse och flexibla foder, vilket innebär att vi bildar ett nytt rör inuti det gamla utan att gräva. Ledningen blir som ny igen på bara ett par dagar, trafiken behöver inte stängas av och koldioxidutsläppen kan minimeras.

Som en del av Malmö stads underhållsarbete ska en 300 meter lång ledning som går under en del av Värnhemstorget och ner mot Entré Malmö få sig ett lyft. Ett mycket komplext projekt eftersom ledningen är förlagd cirka fyra meter ner i marken under bland annat Värnhemstorget, i hjärtat av Malmö, med mycket folk och trafik i rörelse. Med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse kan man komma tillrätta med problemet utan att gräva. Ett effektivt och säkert alternativ för både invånare och installatörer.

– Här på Värnhemstorget är schaktfri ledningsförnyelse mer eller mindre det enda alternativet för att hela torget inte ska behöva stängas av och grävas upp under en lång period. Tack vare vårt homogena foder som vi vränger in i ledningen med hjälp av vattentryck kan vi förnya den långa ledningen i en enda installation. Annars hade man behövt göra fler och mer omfattande installationer eftersom ledningen ändrar riktning på flera ställen. Fodret som vi använder letar sig själv fram genom både riktningsavvikelser och storleksvariationer. När den nya ledningen är på plats förväntas den hålla i cirka 100 år, säger Cennet Petersson, KAM och marknadsansvarig på Aarsleff Rörteknik.

Schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder innebär att vi vränger in ett foder av hartsimpregnerad polyester inuti den gamla ledningen och när fodret är på plats härdas det till ett hårt, stabilt och slittåligt rör.

– För att kunna utföra arbetet måste det befintliga vattnet som rinner i ledningen avledas. Vi har konstruerat en avancerad förbipumpning av dag- och spillvattnet genom provisoriska ledningar. Vattnet pumpas genom de provisoriska ledningarna hela vägen – förbi både vägar och korsningar. Allt för att undvika störningar för stadens invånare som kan leva på precis som vanligt, säger Cennet Petersson.

Aarsleff-Rörteknik-schaktfri-ledningsförnyelse-Värnhemstorget-Malmö

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Emil Lundmark
Marknads- och Försäljningschef
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se