BOTTENPLATTOR

Fastighetens bottenplatta är svår att komma åt

Samlingsledningen i bottenplattan är hjärtat i fastigheten och är ofta den del av fastighetens rörnät som är mest utsatt eftersom den hanterar avloppsvattnet från alla boende i fastigheten. Ett av de mest allvarliga problemen som kan uppstå i en fastighet är därför att ledningsnätet i husets bottenplatta börjar läcka. Eftersom ledningarna är ingjutna i plattan är det besvärligt att byta ut rören. Ett rörbyte medför även stora störningar och kostnader eftersom det kräver att golven i tvättstuga, förråd och källarutrymmen måste brytas upp.

Nya ledningar på kort tid utan att källargolvet behöver grävas upp

Vi på Aarsleff är specialiserade på relining i fastigheter med fokus på hög kvalitet för beställaren och trygghet för de boende. Vi erbjuder effektiva metoder och helhetslösningar för fastighetsbolag och kommuner med stora fastighetsbestånd. Men med hjälp av relining är det möjligt att renovera ledningarna i bottenplattan utan att rören i källaren behöver grävas upp. Rören blir som nya igen och de boende slipper störningar eftersom källarutrymmet kan användas som vanligt medan våra installatörer utför arbetet.

Läs mer om vår relining här!

Ta del av våra referensprojekt!

VILL DU VETA MER OM BOTTENPLATTOR?

Kontakta
Jonas Eklund, Entreprenadsäljare,+46 761-077 502,  jonas.eklund@aarsleff.se 

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD

Förnamn
E-post
Efternamn
Telefonnummer
Företag
Meddelande