OMRÅDESRENOVERING

Områdesrenovering i både mark och fastighet
Områdesrenovering innebär att vi på Aarsleff förnyar ledningssystem i ett helt område istället för enstaka ledningssträckor. En områdesrenovering kan omfatta ledningar i det kommunala och privata nätet var för sig eller i kombination med varandra. En proaktiv åtgärd för att säkerställa driftförhållandena i ett område och på så vis slippa akuta problem.

Nya ledningar utan att gräva
Källaröversvämningar, ledningar som kollapsat, stora läckage, dålig lukt i fastigheten och stopp i avloppet är ofta tecken på gamla och utslitna ledningssystem som kräver större åtgärder i hela området. Tack vare den bredd som schaktfri ledningsförnyelse med våra flexibla foder ger, kan vi anpassa utförandet till rådande utmaning. Vi bygger nya ledningar i de gamla utan att gräva. Det håller nere kostnader, minskar störningar och leder till mindre koldioxidutsläpp.

Här hittar du våra filmer och broschyrer!

VILL DU VETA MER OM SCHAKTFRI OMRÅDESRENOVERING?

Kontakta Emil Lundmark, Marknadsansvarig, 0709-413447, emil.lundmark@aarsleff.se

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD

Förnamn
E-post
Efternamn
Telefonnummer
Företag
Meddelande