OMRÅDESRENOVERING

Områdesrenovering i både mark och fastighet
Områdesrenovering innebär att vi på Aarsleff förnyar ledningssystem i ett helt område istället för enstaka ledningssträckor. En områdesrenovering kan omfatta ledningar i det kommunala och privata nätet var för sig eller i kombination med varandra. En proaktiv åtgärd för att säkerställa driftförhållandena i ett område och på så vis slippa akuta problem.

Nya ledningar utan att gräva
Källaröversvämningar, ledningar som kollapsat, stora läckage, dålig lukt i fastigheten och stopp i avloppet är ofta tecken på gamla och utslitna ledningssystem som kräver större åtgärder i hela området. Tack vare den bredd som schaktfri ledningsförnyelse med våra flexibla foder ger, kan vi anpassa utförandet till rådande utmaning. Vi bygger nya ledningar i de gamla utan att gräva. Det håller nere kostnader, minskar störningar och leder till mindre koldioxidutsläpp.

VILL DU VETA MER OM SCHAKTFRI OMRÅDESRENOVERING?

Kontakta Emil Lundmark, Marknads- & Försäljningschef, 0709-413447, emil.lundmark@aarsleff.se

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD

Förnamn
E-post
Efternamn
Telefonnummer
Företag
Meddelande