Aarsleff historia

GAP-SEGMENT

GAP-segment – en metod för förnyelse av stora ledningar

I vissa miljöer kan ledningarna vara svåra att komma åt och då kan det krävas specialanpassade lösningar för att komma tillrätta med problemen. Istället för att gräva upp och byta ut hela ledningssystemet är vårt specialanpassade material GAP-segment ett effektivt alternativ.

Rörinfodring – Tids- och kostnadseffektivt sätt att förnya ledningar på

Vad är rörinfodring?

Rörinfodring är en innovativ metod för att förnya och renovera gamla ledningar utan behov av omfattande grävarbete. Genom att använda glasfiberarmerade plaströr, även kallade GAP-segment, kan vi effektivt och kostnadseffektivt ersätta skadade rör. Denna metod innebär att nya rörsegment skjuts in i det befintliga röret, och utrymmet mellan de gamla och nya rören fylls med en lättflytande betong.

Hur genomförs rörinfodring?

Processen börjar med att noggrant mäta och inspektera det befintliga rörsystemet för att säkerställa att de nya rörsegmenten passar perfekt. Därefter skjuts GAP-segmenten in i de gamla rören. Efter att segmenten är på plats injekteras en specialblandad lättflytande betong mellan de gamla och nya rören för att skapa en stark och hållbar förbindelse. Under hela processen pumpas dagvatten eller avloppsvatten förbi den aktuella sträckan, vilket innebär att det inte blir några avbrott i den ordinarie driften.

Här hittar du alla våra filmer och broschyrer!

VILL DU VETA MER OM GAP-SEGMENT?

Kontakta Emil Lundmark, Marknadsansvarig, +46 709-413 447, emil.lundmark@aarsleff.se

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD

Förnamn
E-post
Efternamn
Telefonnummer
Företag
Meddelande