AVLOPPSSTAMMAR

Nya avloppsstammar på bara några dagar

Utslitna avloppsstammar är ett vanligt problem i många fastigheter och ett stambyte förknippas ofta med besvärliga situationer och höga kostnader. Med hjälp av relining med Aarsleffs flexibla foder bildar vi nya rör i de gamla rören, tids- och kostnadsbesparande. Relining är den mest effektiva metoden på marknaden. De boende slipper allt besvär som ett traditionellt stambyte vanligtvis medför samtidigt som livslängden på ledningarna förlängs med minst 50 år.

Effektiv metod som minskar tidsåtgång och kostnader

Många fastighetsbolag och kommuner står inför omfattande renoveringsbehov av sitt fastighetsbestånd. Avloppssystemen är en av de viktigaste delarna i det förnyelsearbetet. Beroende på val av metod kan tidsåtgång och kostnad skilja väsentligt. Vi kan erbjuda stöd med allt från statusbedömning, förnyelseplan, upphandling och installation, som både är välplanerad, välkommunicerad och väldokumenterad under hela processen. BRiF 3Q-certifiering, som inkluderar tredjepartstester, och ISO-certifiering skapar extra trygghet för dig som beställare.

Ta del av våra referensprojekt!

Här hittar du alla våra filmer och broschyrer!

VILL DU VETA MER OM AVLOPSSTAMMAR?

Kontakta
Jonas Eklund, Entreprenadsäljare,+46 761-077 502,jonas.eklund@aarsleff.se 

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD

Förnamn
E-post
Efternamn
Telefonnummer
Företag
Meddelande