AVLOPPSSTAMMAR

Nya avloppsstammar på bara några dagar

Utslitna avloppsstammar är ett vanligt problem i många fastigheter och ett stambyte förknippas ofta med besvärliga situationer och höga kostnader. Med hjälp av relining med Aarsleffs flexibla foder bildar vi nya rör i de gamla rören, tids- och kostnadsbesparande. Relining är den mest effektiva metoden på marknaden. De boende slipper allt besvär som ett traditionellt stambyte vanligtvis medför samtidigt som livslängden på ledningarna förlängs med minst 50 år.

Utmaningar med traditionellt stambyte

När det kommer till traditionellt stambyte, står fastighetsägare och hyresgäster inför flera utmaningar som sträcker sig bortom de rent tekniska aspekterna av processen. Det är inte bara en fråga om att ersätta gamla rör – det handlar om en omfattande, ofta störande operation som påverkar både byggnaden och människornas vardag.

Ekonomiskt och tidsmässigt är stambyte en tung belastning. Det är inte bara kostnaden för material och arbetskraft som väger tungt i budgeten; det omfattande rivningsarbetet som krävs för att byta ut avloppsstammarna innebär ofta långa avbrott i byggnadens normala funktion. Detta kan sträcka sig över veckor eller till och med månader, under vilka fastighetens vanliga användning avsevärt störs. Kostnaden ökar ytterligare när man tar hänsyn till de störningar som de boende måste uthärda, inklusive oväsen, damm och oreda, som är en oundviklig del av processen.

Dessutom, när stambyten är igång, kan de boende ibland behöva hantera direkt påverkan på deras personliga liv. I vissa fall kan detta innebära att de måste tillfälligt flytta, vilket leder till ökad stress och obehag. Buller och damm från byggarbetena är inte bara bekväma, utan kan också påverka de boendes hälsa och välbefinnande.

Allt detta pekar på behovet av en mer effektiv och mindre störande metod för att hantera utmaningarna med åldrande avloppssystem. En metod som inte bara tar hänsyn till de tekniska behoven av rörbyte, utan även till de ekonomiska och personliga kostnaderna för de boende. Därför blir alternativa lösningar som relining alltmer eftertraktade, eftersom de erbjuder en väg till renovering av avloppssystem utan de omfattande nackdelarna med traditionellt stambyte.

Läs mer om relining här!

Effektiv metod som minskar tidsåtgång och kostnader

Många fastighetsbolag och kommuner står inför omfattande renoveringsbehov av sitt fastighetsbestånd. Avloppssystemen är en av de viktigaste delarna i det förnyelsearbetet. Beroende på val av metod kan tidsåtgång och kostnad skilja väsentligt. Vi kan erbjuda stöd med allt från statusbedömning, förnyelseplan, upphandling och installation, som både är välplanerad, välkommunicerad och väldokumenterad under hela processen. BRiF 3Q-certifiering, som inkluderar tredjepartstester, och ISO-certifiering skapar extra trygghet för dig som beställare.

Ta del av våra referensprojekt!

Här hittar du alla våra filmer och broschyrer!

VILL DU VETA MER OM AVLOPSSTAMMAR?

Kontakta
Jonas Eklund, Entreprenadsäljare,+46 761-077 502,jonas.eklund@aarsleff.se 

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

Mer information om avloppsrenovering och byta avloppsstammar

I takt med att fastigheter åldras, blir renovering och underhåll av avloppssystem allt viktigare. Avloppsstammar, som är avgörande för en effektiv och säker avloppshantering, står ofta inför utmaningar som korrosion, igensättning och läckage. Aarsleff Pipe Technologies erbjuder en revolutionerande lösning – relining – som inte bara effektiviserar utan också moderniserar avloppssystemen på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Att underhålla och uppgradera avloppsstammarna är avgörande för att säkerställa att fastigheten förblir säker, hygienisk och bekväm för de som använder den. Det spelar också en viktig roll i att skydda fastighetens värde över tid. Genom att proaktivt hantera avloppsstammarnas skick kan fastighetsägare undvika kostsamma akuta reparationer och säkerställa att deras byggnader förblir attraktiva och funktionella för hyresgäster och besökare.

Vad är avloppsstammar?

Avloppsstammar utgör en kritisk del av varje byggnads infrastruktur och spelar en oumbärlig roll i att upprätthålla en sund och funktionell miljö. Dessa rör är inte bara vanliga ledningar; de är essentiella komponenter som ansvarar för att effektivt hantera och avlägsna avloppsvatten från fastigheter. Deras funktion sträcker sig över att transportera vatten från kök, badrum, tvättställ och andra våtutrymmen, vilket gör dem till en integrerad del av fastighetens dagliga drift.

Med tiden, precis som alla byggnadselement, utsätts avloppsstammarna för slitage. De kan drabbas av en rad problem, såsom korrosion, igensättningar, sprickbildning och rötter som tränger in. Dessa problem kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive vattenläckage, dålig lukt, och till och med strukturella skador på fastigheten. I vissa fall kan skadade avloppsstammar även bidra till hälsoproblem genom att skapa ogynnsamma förhållanden för mögel och bakterietillväxt.

När avloppsstammarna börjar visa tecken på åldrande eller skada, blir det nödvändigt att antingen byta ut dem eller genomföra en grundlig renovering. Bytet av dessa stammar är inte en liten uppgift; det kräver noggrann planering och genomförande för att säkerställa att den nya infrastrukturen håller hög standard och kommer att vara hållbar under många år framöver. Renovering, å andra sidan, kan omfatta olika metoder för att återställa rörens funktion och säkerhet, varav en är relining.

Läs mer om vår reliningsprocess här!

Relining av avloppsstammar med Aarsleff

Aarsleff erbjuder en framstående lösning för renovering av avloppsstammar genom relining, en metod som är en game-changer i branschen. Med denna teknik tar Aarsleff ett steg bort från de traditionella, ofta omständliga och dyra metoderna för stambyte och erbjuder istället en smidigare och mer kostnadseffektiv process. Genom att välja relining undviker man det störande och tidskrävande rivningsarbetet som vanligtvis är förknippade med stambytesprojekt. Detta betyder en betydande minskning av tidsramarna för projektet, vilket inte bara är en lättnad för de boende utan också en ekonomisk fördel för fastighetsägaren.

Teknologin bakom relining är lika imponerande som dess praktiska fördelar. Processen involverar installationen av ett nytt foder inuti de befintliga avloppsstammarna. Aarsleff använder material av högsta kvalitet för att säkerställa att det nya röret inte bara är starkt och tätslutande utan också hållbart. Det nya rörsystemet har förbättrad funktion och livslängd, vilket säkerställer att avloppssystemet kommer att fungera effektivt och problemfritt i många år framöver.

Denna metod, som kombinerar teknisk innovation med praktisk effektivitet, förnyar avloppssystemen utan större störningar och kostnader som är förknippade med traditionella metoder. Med Aarsleffs reliningslösning erbjuds en modern, hållbar och kostnadseffektiv väg för att bibehålla och förbättra fastigheters vitala infrastruktur.

Renovera avlopp för ökad livslängd och förbättrad funktionalitet

Genom att renovera avlopp med relining, tas ett betydande steg mot att förlänga rörens livslängd, vilket inte bara ger en omedelbar förbättring av fastighetens infrastruktur, utan även minskar behovet av framtida underhåll och reparationer. Detta betyder att fastighetsägare kan njuta av långsiktiga ekonomiska besparingar, en viktig övervägning i en tid då underhållskostnader ständigt stiger.

Dessutom, när det gäller själva funktionaliteten i avloppssystemet, tar relining det till nästa nivå. De nya rören som installerats genom reliningprocessen är inte bara robusta och hållbara, utan är också utformade för att motstå korrosion och kemikalier. Detta innebär en väsentlig förbättring av rörens förmåga att hantera avloppsvatten, vilket leder till en mer effektiv och problemfri avloppshantering. Med en förbättrad flödeskapacitet minskas risken för igensättningar och andra vanliga problem, vilket säkerställer en smidig funktion i fastighetens avloppssystem.

Sammantaget erbjuder relining en omfattande lösning för att förbättra och bibehålla avloppsstammarna. Genom att kombinera ökad livslängd med förbättrad funktion, ger relining fastighetsägare möjligheten att investera smart i sin fastighets långsiktiga välbefinnande och funktionalitet. Detta är inte bara en kostnadseffektiv strategi utan också ett steg mot en mer hållbar fastighetsförvaltning.

Är du nyfiken på hur länge relining håller? Läs mer här.

JAG VILL BLI KONTAKTAD

Förnamn
E-post
Efternamn
Telefonnummer
Företag
Meddelande