AARSLEFF PIPE TECHNOLOGIES

Rörteknik för kommuner, statliga verk, industrier och fastighetsbolag

Vi på Aarsleff Pipe Technologies förnyar ledningar på ett tids- och kostnadseffektivt sätt i mark och fastighet med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse, även kallat relining. Tillsammans med beställaren kan vi göra en säker långtidsplanering för renoveringsbehoven av ledningssystem. Genom analys av resultatet från genomförda förundersökningar bedömer vi sedan renoveringsbehoven och rekommenderar den mest effektiva lösningen.

Rörteknik som ger samhällsnytta

Vi verkar för ett fungerande samhälle. Vatten- och avloppssystem tillhör samhällets viktigaste infrastruktur och om skador uppstår på ledningssystemen kan det medföra allvarliga miljö- och säkerhetsrisker. Renat dricksvatten som läcker ut och grundvatten som förorenats av avloppsvatten kan innebära stora besvär i människors vardag och kostar årligen samhället betydande belopp.

Vi utmanar gärna det omöjliga och levererar lösningar som är hållbara ur mer än ett perspektiv.

En industriell entreprenör

Aarsleff i Sverige består av en grupp ledande specialister inom respektive verksamhetsområde. Genom åren har vi arbetat målinriktat med att effektivisera och industrialisera våra processer vilket har gjort oss till experter på snabba och kostnadseffektiva hanteringar inom våra verksamhetsområden. Vår egentillverkning i automatiserade produktionsanläggningar för betongpålar och flexibla foder säkerställer dagliga materialleveranser av högsta kvalitet till arbetsplatser för både grundläggning och schaktfri ledningsförnyelse i mark och relining i fastigheter.

Aarsleffs logotyp

aarlseff.com kan du ladda ner vår logotyp. Där finner du även riktlinjer för hur logotypen ska användas.

VILL DU VETA MER OM AARSLEFF PIPE TECHNOLOGIES?

Kontakta Emil Lundmark, Marknadsansvarig, +46 709-413 447, emil.lundmark@aarsleff.se

VÅRA TJÄNSTER

JAG VILL BLI KONTAKTAD

Förnamn
E-post
Efternamn
Telefonnummer
Företag
Meddelande