Våra referensprojekt för schaktfri
ledningsförnyelse i mark och relining i fastigheter

Vi genomför några av Sveriges största och mest komplexa ledningförnyelseprojekt med flexibla foder – både i mark och fastighet. I alla våra projekt skräddarsyr vi störningsminimerande, hållbara, tidsbesparande och kostnadseffektiva lösningar utifrån varje enskild situation. Läs mer!