SCHAKTFRI LEDNINGSRENOVERING LOMMARVÄGEN MFL.

PROJEKTNAMN: Ledningsrenovering Lommarvägen mfl.
BESTÄLLARE: Norrtälje Vatten och Avfall AB
PROJEKTTYP: Schaktfri ledningsrenovering med flexibla foder
OMFATTNING: 2800 meter i dim 225-300 mm
UTFÖRT: hösten 2023

Total besparing av Co2 jämfört med traditionell schakt: 1885 ton

Klicka på hjärtat för att läsa mer om vår klimatkalkylator