SCHAKTFRI LEDNINGSRENOVERING SÄRÖ

PROJEKTNAMN: Ledningsrenovering Särö
BESTÄLLARE: Kungsbacka Kommun
PROJEKTTYP: Schaktfri ledningsrenovering med flexibla foder
OMFATTNING: 2000 meter i dim 225-300 mm
UTFÖRT: 2023

Total besparing av Co2 jämfört med traditionell schakt: 928 ton

Klicka på hjärtat för att läsa mer om vår klimatkalkylator