SCHAKTFRI LEDNINGSRENOVERING SVANVIK

PROJEKTNAMN: Ledningsrenovering Svanvik
BESTÄLLARE: Tjörns Kommun
PROJEKTTYP: Schaktfri ledningsrenovering med flexibla foder
OMFATTNING: 400 meter i dim 225 mm
UTFÖRT: 2022

Total besparing av Co2 jämfört med traditionell schakt: 178 ton

Klicka på hjärtat för att läsa mer om vår klimatkalkylator