SCHAKTFRI LEDNINGSRENOVERING STOCKARYD

PROJEKTNAMN: Ledningsrenovering Stockaryd
BESTÄLLARE:  Njudung Energi AB
PROJEKTTYP: Schaktfri ledningsrenovering med flexibla foder
OMFATTNING: 1000 meter i dim 225-300 mm
UTFÖRT: 2022

Total besparing av Co2 jämfört med traditionell schakt: 905 ton

Klicka på hjärtat för att läsa mer om vår klimatkalkylator