SCHAKTFRI LEDNINGSRENOVERING STÖPEN

PROJEKTNAMN: Ledning- och servisrenovering Stöpen
BESTÄLLARE: Skövde Kommun
PROJEKTTYP: Schaktfri lednings- och servisrenovering med flexibla foder
OMFATTNING: 200 meter i dim 225 mm samt 35 st serviser.
UTFÖRT: 2022

Total besparing av Co2 jämfört med traditionell schakt: 93 ton

Klicka på hjärtat för att läsa mer om vår klimatkalkylator