SCHAKTFRI LEDNINGSRENOVERING PARALELLGATAN

PROJEKTNAMN: Ledningsrenovering Parallellgatan
BESTÄLLARE: Vänersborg Kommun
PROJEKTTYP: Schaktfri ledningsrenovering med flexibla foder
OMFATTNING: 600 meter i dim 225-300 mm
UTFÖRT: 2022

Total besparing av Co2 jämfört med traditionell schakt: 263 ton

Klicka på hjärtat för att läsa mer om vår klimatkalkylator