SCHAKTFRI LEDNINGSRENOVERING MELLANGATAN

PROJEKTNAMN: Ledningsrenovering Mellangatan
BESTÄLLARE: Emmaboda Energi & Miljö AB
PROJEKTTYP: Schaktfri ledningsrenovering med flexibla foder
OMFATTNING: 600 meter i dim 225-600 mm
UTFÖRT: 2023

Total besparing av Co2 jämfört med traditionell schakt: 573 ton
Klicka på hjärtat för att läsa mer om vår klimatkalkylator