Published On: 18 september, 2023

Film: Aarsleff Pipe Technologies från insidan – så går det till

Vi på Aarsleff Pipe Technologies har över 30 års erfarenhet av ledningsförnyelsearbeten över hela Sverige. Följ med och få en inblick i vår vardag.

Marknadsteamet sprider kunskap om schaktfri ledningsförnyelse
Marknadsteamet arbetar varje dag med att komma med förslag på lösningar på problem utifrån kundens behov. Det är de som ger insikter om hur man kan komma tillrätta med stora samhällsutmaningar och upprätthålla samhällsviktiga försörjningssystem med hjälp av hållbar schaktfri ledningsförnyelse.

Kalkylteamet lägger grunden för samhällsviktiga projekt
Kalkylteamet säkerställer rätt funktion och rätt teknik på rätt plats, från start till slut, så att produktionsfasen ska flyta på så smidigt som möjligt. Bakom varje välfungerande stad finns ett kalkylteam som har lagt grunden.

Produktionsteamet möjliggör hållbara ledningssystem
Genom Aarsleffs erfarenhet av den schaktfria teknikens användbarhet kan vi tänka större och hitta smarta hållbara lösningar på stora problem. I produktionsfasen blir allt till verklighet – och våra egenutvecklade och specialanpassade metoder för schaktfri ledningsförnyelse möjliggör hållbara ledningssystem för framtida generationer.

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Emil Lundmark
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se