Published On: 21 december, 2021

Aarsleff Rörteknik växer och tar sikte på expansion

Vi på Aarsleff Rörteknik fortsätter att växa på den svenska marknaden och nu vill vi göra det möjligt för fler kommuner, företag och fastighetsägare att förnya ledningssystem på ett effektivt och hållbart sätt.

Det senaste året har varit ett progressivt år för oss på Aarsleff Rörteknik. Under året har vi växt med flera nya kunder och genomfört projekt på uppdrag av sammanlagt 120 olika beställare runt omkring i landet. I fjol tillträdde Victor Julin som ny vice vd och under det senaste året har totalt 28 nya medarbetare stärkt upp organisationen. Nu tar vi sikte på ökad tillväxt och under 2022 planerar vi att välkomna ännu fler nya medarbetare. Nyligen slog portarna upp till ett nybyggt och större kontor i Göteborg.

– Det är tack vare alla våra engagerade medarbetare som vi har kunnat göra den här resan. Även framåt kommer den stabila och kompetenta organisation som vi har att vara avgörande för vår fortsatta tillväxtresa. Vi verkar på en marknad med en stor potential och jag ser många möjligheter att bygga vidare på den gedigna grund som redan finns på plats. Vi vill på ett inkluderande sätt stötta och skapa ökade förutsättningar för hela organisationen att nå sin fulla potential, säger Victor Julin, operativ chef och vice vd på Aarsleff Rörteknik.

Våra egenutvecklade flexibla foder för schaktfri ledningsförnyelse i mark och relining i fastigheter gör det möjligt att förnya utslitna ledningar på bara några timmar – tidseffektivt och kostnadsbesparande. Under det senaste året har vi förnyat sammanlagt 158 000 meter ledning med flexibelt foder. Med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse minskar även energikonsumtionen och koldioxidutsläppen jämfört med traditionell schakt.

– Tack vare att våra kunder har valt flexibla foder har vi besparat miljön hela 67 000 ton koldioxidutsläpp det här året jämfört med om arbetet hade utförts med traditionella schaktarbeten. Det motsvarar koldioxidutsläpp för cirka 27 000 genomsnittliga svenska villahushåll under ett år. Nu fortsätter vi att skala upp för en bättre framtid genom att fortsätta investera i människor och maskiner. Fokus ligger också på att elektrifiera vår maskinpark. Vår målsättning är att bidra till en hållbar infrastruktur för framtida generationer, säger Victor Julin.


Victor Julin, operativ chef och vice vd på Aarsleff Rörteknik

Vill du veta mer? Kontakta oss för rådgivning!

Emil Lundmark FÖRSÄLJNINGSCHEF MARK +46 709-413 447 emil.lundmark@aarsleff.se

​​

Emil Lundmark
Marknads- & Försäljningschef
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se