Published On: 21 december, 2023

Årssummering 2023

2023 börjar lida mot sitt slut och det är dags att summera det gånga året. Tack vare att fler och fler väljer att använda schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder har vi besparat miljön tiotusentals ton koldioxidutsläpp.

Året i siffror
Under året har vi i förnyat sammanlagt 154 040 meter ledning med flexibelt foder. Totalt 4683 installationer och 4520 serviser som öppnats. Vi har även renoverat 750 servisledningar. Genom att välja ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder i stället för traditionell schakt, har vi tillsammans med våra kunder besparat miljön hela 72 470 ton koldioxid. Det motsvarar cirka 93 000 lägenheters elförbrukning under ett år.

Vår tillväxt fortsätter
Under året har vi har fått 11 nya medarbetare som stärker upp organisationen. Vi fortsätter att växa och expandera. Vi söker fler nya medarbetare till både kontoret i Göteborg och Stockholm. Vill du vara med och bidra till en hållbar infrastruktur för framtida generationer. Läs mer här: Jobba hos oss

Ny VD
Under året har vi även fått ny VD. Victor Julin, tidigare vice VD intog VD posten under hösten 2023.
– Vi satsar stort på både organisationen och teknikutvecklingen. Våra engagerade och professionella medarbetare är avgörande för vår fortsatta tillväxtresa. Jag känner mig trygg med vår stabila organisation och tillsammans ska vi ha fortsatt maximalt kundfokus framåt, säger Victor.

Tack vare valet av schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder har mycket komplexa renoveringsarbeten kunnat genomföras – samtidigt som vi kunnat hålla nere energikonsumtionen och koldioxidutsläppen men även störningarna för invånarna över hela Sverige.

CHOOSE SUSTAINABILITY. CHOOSE A PARTNER.