Published On: 8 februari, 2023

ETT FABRIKSBESÖK – SÅ GÅR DET TILL

Vi samlas i ett konferensrum på kontoret bredvid fabriken i danska Århus. Per Jörgensen tar emot oss och hälsar alla välkomna, Per har arbetat på Aarsleff i hela 33 år. Förutom att ta emot gäster och visa fabriken jobbar Per till vardags med ordermottagning och logistik.

Labbet
Promenaden runt fabriken börjar med ett första stopp vid laboratoriet där chefs laborant Ann-Sofie Holm tar emot oss. Labbets huvudsakliga uppgift är att kontrollera alla råvaror som ska användas vid tillverkningen av våra flexibla foder.
-Vi jobbar primärt med foder – Cured In Place Pipe -CIPP, filtfoder och glasfiberarmerat foder. Fodren impregneras med olika typer av harts som är avpassad specifikt för varje projekt. All plast som kommer till fabriken kontrolleras och analyseras innan den används berättar Ann-Sofie.
-Det finns två huvudtyper av harts, den ena härdas termiskt med ånga eller hetvatten och den andra härdas med ljus. Alla foder får ett unikt nummer som gör att man kan se vilken batch fodret kommer ifrån vilket möjliggör att man kan följa varje foder från tillverkning till installation. Efter installation tar vi provbitar som kontrolleras på labbet för att vi skall kunna bekräfta att vi håller vad vi har lovat avslutar hon.
Thomas Månsson, entreprenadsäljare, som är med på besöket fyller i – Länderna i Europa har olika dimensioneringskrav. Dimensioneringen av flexibla foder i Sverige görs nästan uteslutande enligt Svenskt Vatten P101 berättar Thomas.

Syfabriken
Per tar oss vidare på rundvandringen till symaskinerna där vi syr våra foder. Här finns mängder av rullar med material som vi skräddarsyr till flexibla foder. Vi syr huvudsakligen två olika typer av foder dels foder av filtväv dels foder av glasfiberväv.
Fodren designas och sys för att klara de dimensionerande kraven för det specifika projektet

Blandning av plast och impregnering
Den av laboratoriet kontrollerade plasten tankas över i stora cisterner och blandas till rätt recept. Därefter tankas plasten över till impregneringsmaskinen.
Spårbarheten – batchnumret gör att man kan gå tillbaka och se exakt vad som finns i materialet från tillverkning till installation.
På avdelningen för impregnering står pallar med färdigsydda foder som ska impregneras. Fodren är tillverkade utifrån projektspecifika förutsättningar. Sakta transporteras fodret igenom maskinen så att exakt rätt mängd plast tillsätts. Därefter packas det färdigimpregnerade fodret i lådor, foder för termisk härdning transporteras nedkylda och foder för ljushärdning transporteras mörkt.

Installationen är minst lika viktigt för resultatet. Aarsleff har hela värdekedjan från materialtillverkning till installation och personal med mycket lång erfarenheten.

Tillverkning av installationsenheter
Aarsleff bygger sina installationsenheter vid fabriken i Århus. Alla enheter och maskiner servas regelbundet för att hålla den standard som utlovas enligt ISO.
Promenaden fortsätter över gården och regnet hänger tungt i luften.
Material som är färdigt för att leverans till hela Europa ligger i lådor vid leveransterminalen.
Varje låda innehåller foder till en eller flera installationer. På lådan finns en transporthandling med projektadress och fodrets ID-nr.
Vid fabriken finns även en stor avdelning med hyrmaterial. Där kan alla länder i koncernen hyra pumpar, slangar, pluggar, allt tänkbart som kan behövas vid installationerna. Här tar man även hand om allt restavfall från olika projekt. Överblivet foder använder man tex till att tillverka bland annat fleecekläder.

Din utmaning är vårt ansvar och vårt partnerskap är din garanti för nöjdhet.

DON’T CHOOSE A PRODUCT. CHOOSE A PARTNER. 

 

FAKTA OM AARSLEFF PIPE TECHNOLOGIES
Komplett produktportfölj med alla tillgängliga tekniker
Finns i 10 länder
Producerar 1 miljon meter liner om året
168 installationsenheter
4 fabriker
Över 1000 anställda

Anställda på fabriken i Århus: ca 90 personer
Syr ca 25 000 meter foder i veckan

Vill du veta mer? Kontakta oss!