Published On: 29 juni, 2023

FILM: SCHAKTFRI LEDNINGSFÖRNYELSE MÖJLIGGJORDE NY LEDNING I CENTRALA STOCKHOLM – STORA MILJÖVINSTER

Under våren 2023 genomförde vi ett av de största ledningsförnyelseprojekten i Sverige. En gammal huvudavloppsledning i hjärtat av Södermalm i Stockholm behövde förnyas. Ett mycket komplext projekt som ställde stora krav på tidsbesparing, störningsminimering och miljöhänsyn. Här kan du läsa mer om projektet och alla fördelar med schaktfri ledningsförnyelse och flexibla foder.

Utsliten ledning i stadsmiljö och miljökänsligt område

Ledningen som behövde förnyas är i princip omöjlig att lägga om och är förlagd i ett miljökänsligt område med en mycket gammal trädallé. Området kan inte grävas upp och vattnet får inte stängas av. Ett projekt som krävde förebyggande underhåll, tidsbesparing, störningsminimering, framkomlighet och miljöhänsyn. Vi gjorde det möjligt genom schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder.

Ny ledning med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse och flexibla foder

En 693 meter lång sträcka renoverades. Ledningen är en äggformad kombinerad ledning med en diameter på 1200 millimeter. Eftersom vattnet inte fick stängas av pumpades 44 liter, tre badkar, per sekund förbi genom området. Vi använde ett skräddarsytt glasfiberarmerat foder som härdades till en ny ledning inuti den gamla med hjälp av UV-ljus. På bara ett par veckor var ledningen som ny igen.

En hållbar satsning

Vinsterna för staden och invånarna är väldigt stora. Vardagslivet kunde fortsätta precis som vanligt och störningarna för fotgängare och trafik var minimala. Trädallén kunde bevaras och nästan 1400 ton koldioxidutsläpp sparades in jämfört med om hela Katarina Bangata hade grävts upp. En hållbar satsning för framtiden.

Don’t choose a product. Choose a partner.

Läs mer om Aarsleffs CO2-kalkylator HÄR!

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Emil Lundmark
Marknadschef
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se