Published On: 22 februari, 2024

Guide för schaktfri brunnsrenovering – återskapa funktion utan att gräva

I samband med inspektion av spill- och dagvattenledningar har det blivit allt vanligare att ledningsägare även vill inspektera sina brunnar. Schaktfri brunnsrenovering är en effektiv metod som gör att man inte behöver gräva upp och byta ut utslitna brunnar. En åtgärd tar oftast bara några timmar. Vi på Aarsleff säkerställer effektiva projekt och optimala lösningar för dig som ledningsägare. Genom att systematiskt inventera ledningsnätet kan man på ett kostnadseffektivt sätt förebygga eventuella fel och brister och genomföra planerade åtgärder innan skadan har uppstått. 

I den här guiden får du ta del av:

  • Hur en brunnsrenovering går till i fyra steg
  • Olika metoder för brunnsrenovering
  • Intervjuer, inspiration, tips och råd

– ​En brunn som faller ihop måste grävas upp för att åtgärdas men nu kan vi åtgärda på ett effektivt sätt innan läget blir akut. Tack vare avancerad teknik och en digital process från start till slut kan vi lättare hålla koll, följa upp och vidta proaktiva åtgärder. Det medför stora tidsbesparingar och kostnadsbesparingar. När projektet är avslutat behöver vi inte tänka på de här brunnarna på många år framöver. 

Daniel Persson, enhetschef för tekniska driftens va-avdelning på Värmdö kommun  


LÄS MER:
Guide för schaktfri brunnsrenovering – återskapa funktion utan att gräva 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss för rådgivning!