Published On: 5 oktober, 2023

LÄR DIG MER OM SCHAKTFRITT LEDNINGSBYGGANDE

En YH-kurs för dig som vill utvecklas inom schaktfritt ledningsbyggande. Med din yrkeserfarenhet som grund får du utforska nya avancerade metoder och verktyg!

Varför schaktfri teknik?
Markarbete, schaktning och grundläggning är idag stora källor till utsläpp och avfall. Schaktfri teknik erbjuder en snabb och miljövänlig lösning för mark- och anläggningsarbete, skonar planeten från överdriven miljöbelastning och minskar trafikkaos.

Ljusa framtidsutsikter
Sveriges dricksvatten- och avloppsinfrastruktur kräver årligen 31 mdkr, varav 60% används för ledningsnätet. År 2021 investerades endast 21 mdkr, vilket skapat akut behov av arbetskraft. Branschen måste agera snabbt för att
komma ifatt och signalerar för 18 000–25 000 nya jobb över hela landet.

Kombinera arbete & studier
Kursen är på halvfart och sker på distans så att du som studerande kan
kombinera ditt arbete parallellt med dina studier. Efter avslutad kurs kan
du tillämpa schaktfri teknik för effektivisering av markarbeten och
ledningsbyggande på arbetsplatsen enligt uppsatta ekonomiska, hållbara
och energibesparande mål. Säkra din plats redan idag!

Läs mer och ansök här: https://bit.ly/464q3fj