Published On: 3 november, 2020

Nodra valde schaktfritt inför ett av Sveriges största ledningsförnyelseprojekt

Under våren 2020 genomförde vi på Aarsleff Rörteknik ett av de hittills största och mest komplexa ledningsförnyelseprojekt som någonsin har utförts med flexibla foder i Sverige. Projektet utfördes på uppdrag av det kommunala vatten- och avfallsbolaget Nodra och schaktfri ledningsförnyelse blev räddningen för invånarna i Norrköping.

I det här caset får du bland annat läsa mer om:

  • Utmaningen – Norrköpings största avloppsledning nära kollaps
  • Lösningen – koncernstyrka och skräddarsydda lösningar
  • Resultatet – en tidsbesparande, kostnadseffektiv och hållbar framtidssatsning


– När det var dags för upphandling var det svårt att få in anbud på grund av uppdragets komplexa karaktär. Aarsleff var de enda som kunde axla utmaningen.

Magnus Ålstam, VA-ingenjör på Nodra

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Emil Lundmark
Marknadschef
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se