Published On: 21 mars, 2022

”Nu behöver vi inte tänka på de här brunnarna och serviserna på många år framöver” – intervju med Daniel Persson, enhetschef på Värmdö kommun

Hej Daniel! Berätta mer om projektet.
– Vi på Värmdö kommun har haft problem utslitna serviser och brunnar som gör att grundvatten läcker in i spillvattenledningarna, vilket skapar alldeles för stort tryck på reningsverket. Historiskt sett har vi framför allt prioriterat huvudledningar som ligger på vårt ansvar. De är nu i bra skick och det är brunnarnas tur. För att hålla nere kostnaderna och minska flödet har vi valt att ta ett helhetsgrepp och förnya alla brunnar i området samtidigt som vi också tar ett grepp kring servisledningarna i området. En komplett lösning.

Hur har ni fattat beslut om åtgärder?
Innan vi drar i gång ett projekt gör vi en ordentlig statusbedömning. Under vårt nära samarbete med Aarsleff har vi insett att lite mer krut i det första steget snabbt betalar tillbaka sig. Vi får information om anslutande ledningar och skador som vi inte ens visste fanns, vilket skapar stora vinster i längden. I leveransen från Aarsleff får vi tillgång till dokumentation från förundersökningen som sedan lagras i vår digitala databas. Efter en genomgång av resultatet från förundersökningen kan vi på ett bra sätt fatta beslut om åtgärder. Vi har kommit så pass långt i vårt samarbete att vi säger vad vi vill uppnå så rekommenderar Aarsleff den bästa lösningen utifrån det.

Vilka vinster ser du med schaktfri brunnsrenovering och servisrenovering?
– En brunn eller servis som faller ihop måste grävas upp för att åtgärdas men nu kan vi åtgärda på ett effektivt sätt innan läget blir akut. Tack vare avancerad teknik och en digital process från start till slut kan vi lättare hålla koll, följa upp och vidta proaktiva åtgärder. Det medför stora tidsbesparingar och kostnadsbesparingar. När projektet är avslutat behöver vi inte tänka på de här brunnarna och serviserna på många år framöver.

Daniel Persson, enhetschef på Värmdö kommun

Vill du veta mer? Kontakta oss för rådgivning!

Emil Lundmark FÖRSÄLJNINGSCHEF MARK +46 709-413 447 emil.lundmark@aarsleff.se

Emil Lundmark
Marknads- & Försäljningschef
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se