Published On: 18 januari, 2024

Ny satsning ska göra det tryggare att renovera rör i fastigheter

Nu blir det enklare och tryggare att renovera rör i fastigheter med hjälp av relining. Aarsleff Pipe Technologies introducerar satsningen Bluelight och investerar stort i kompetens och projektstyrning för att fylla behoven på marknaden.

Med de nya satsningarna blir bolaget en helhetslösning för bostadsrättsföreningar, samfälligheter, fastighetsägare och fastighetsförvaltningsbolag som behöver en fullskalig partner. Från specialistkompetens och projektstyrning till färdig installation och garantiskede.

– Branschen har tyvärr länge präglats av oseriösa och otrygga avtal. Framför allt har projektstyrning och garantiskedet medfört stora utmaningar och stor osäkerhet för många beställare i reliningsprojekt. Med de stora satsningar som vi nu gör vill vi ge branschen en komplett lösning från projektstart till projektslut och efterföljande garantitid. Ett tryggt och pålitligt alternativ, säger Jennica Andersson, arbetschef på Aarsleff Pipe Technologies.

LED-tekniken Bluelight minskar tidsåtgången avsevärt med jämfört med traditionella metoder för relining i fastigheter, och störningarna för de boende kan hållas nere på en minimal nivå.

– Renoveringsbehovet i landet är fortsatt stort. Med hjälp av dagens reliningstekniker för flexibla foder är det möjligt att på ett mer tidseffektivt sätt förnya ledningar i fastigheter genom att bilda nya rör i de gamla rören. Fastighetsägaren klarar sig från en hel del rivningsarbete, funktionsdugliga inventarier kan behållas och de boende märker knappt av jobbet, säger Jennica Andersson.

För mer information, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Aarsleff Pipe Technologies
alexandra@aderstennorlin.com / 070-771 51 65

Om Aarsleff Pipe Technologies
Aarsleff Pipe Technologies AB är marknadsledande inom schaktfri ledningsförnyelse i mark och relining i fastigheter. Entreprenadverksamheten är projektorienterad, snabb och specialiserad. Bolaget förnyar hundratals meter ledning per dag i de flesta förekommande dimensioner och tvärsnitt. Det sker med effektiv planering, färre schakter, mindre störningar och minskad CO2-belastning. www.aarsleff.se

Per Aarsleff A/S är en internationell bygg- och anläggningskoncern med huvudsäte i Danmark. Koncernen har en omsättning på 28 miljarder kronor och är organiserad i självständiga, konkurrenskraftiga avdelningar och dotterbolag som tillsammans består av 8600 medarbetare.