Lednings- och brunnsrenovering – Tomelilla

Schaktfri renovering av 1150 meter långa ledningar räddningen för Tomelilla kommun. I slutet av maj 2016 påbörjade vi på Aarsleff ett omfattande ledningsförnyelseprojekt i Tomelilla. Ledningarna i området var utslitna och släppte in vatten, vilket gjorde att trycket på reningsverket som tog emot spillvatten från det lilla samhället var mycket stort. Tomelilla kommun valde därför att ta ett helhetsgrepp om situationen och totalt förnyade vi 1150 meter huvudledning i dimensionen 150 – 225 millimeter med våra flexibla foder. Idag är ledningarna som nya igen och trycket på reningsverket har återgått till det normala.

Projekttyp: ledningsförnyelse med flexibla foder
Byggherre och beställare: Tomelilla Kommun
År: 2016