LEDNINGSRENOVERING – UPPSALA VATTEN & AVFALL AB

Kungsängsledningen är en centralt belägen konsekvensledning, som var svårt angripen av svavelväte med uppenbar risk för kollaps. I det här projektet förnyades en 345 meter lång huvudavloppsledning i dimension 1000 millimeter med hjälp av infodring med homogent foder och installation med vattenpelare, vilket innebar att vi kunde undvika provisoriska vägar för arbetsfordon i känslig parkmiljö. Arbetet genomfördes på 36 timmar – säkert och kostnadseffektivt.

Läs mer om projektet i Uppsala nya tidning!

 

LEDNINGSRENOVERING – UPPSALA VATTEN & AVFALL AB

Projektnamn: Kungsängsledningen
Beställare: Uppsala Vatten & Avfall AB
Projekttyp: Termisk härdning med vattenpelare