SCHAKTFRI LEDNINGSFÖRNYELSE – KARLSTADS KOMMUN

Ledningsförnyelse av 294 meter spillvattenledningar på fem dagar
Som en del av Karlstads kommuns förnyelsearbete sommaren 2016 renoverade vi på Aarsleff hela 294 meter spillvattenledningar i dimensionen 600 – 900 millimeter i Norra allén. Med hjälp av vårt flexibla foder SF-Liner kunde vi bilda nya ledningar i de gamla på ett effektivt sätt utan att området behövde grävas upp. Det gjorde att vi kunde vi hålla nere kostnader, störningar och koldioxidutsläpp.

Projekttyp: ledningsförnyelse med flexibla foder
Byggherre: Karlstads kommun
Beställare: teknik- och fastighetsförvaltningen
Tidsåtgång: fem dagar