SCHAKTFRI LEDNINGSFÖRNYELSE – KÖPINGS KOMMUN

Ledningsförnyelse löste akut situation och eliminerade risk för stora översvämningar
När Köpings kommun upptäckte att den stora trumman som leder ut allt dagvatten från orten Kolsva höll på att kollapsa stod de inför en akut situation. Kommunen riskerade stora översvämningar och omfattande skador på infrastrukturen. Tack vare schaktfri ledningsförnyelse med våra egenutvecklade flexibla foder kunde trumman renoveras på bara tre dagar och idag är trumman som ny igen.

Projekttyp: ledningsförnyelse med flexibla foder
Byggherre: Köpings kommun
Beställare: Köpings kommun
Tidsåtgång: tre dagar