SCHAKTFRI LEDNINGSRENOVERING DADELGATAN

PROJEKTNAMN: Schaktfri ledningsrenovering Dadelgatan m.fl
BESTÄLLARE: Svedala Kommun
PROJEKTTYP: Schaktfri ledningsrenovering med flexibla foder
OMFATTNING: 200 meter i dim 225-300 mm
UTFÖRT: 2022

Total besparing av Co2 jämfört med traditionell schakt: 244 ton

Klicka på hjärtat för att läsa mer om vår klimatkalkylator