SCHAKTFRI LEDNINGSRENOVERING FORNMINNESVÄGEN

PROJEKTNAMN: Ledningsrenovering Fornminnesvägen
BESTÄLLARE: Ale Kommun
PROJEKTTYP: Schaktfri ledningsrenovering med flexibla foder
OMFATTNING: 1200 meter i dim 150-300 mm
UTFÖRT: 2022

Total besparing av Co2 jämfört med traditionell schakt: 520 ton

Klicka på hjärtat för att läsa mer om vår klimatkalkylator