SCHAKTFRI LEDNINGSRENOVERING FRÖJDENBORG

PROJEKTNAMN: Ledningsrenovering Fröjdenborg
BESTÄLLARE: Trelleborgs Kommun
PROJEKTTYP: Schaktfri ledningsrenovering med flexibla foder
OMFATTNING: 2000 meter i dim 400 mm
UTFÖRT: 2022

Total besparing av Co2 jämfört med traditionell schakt: 874 ton

Klicka på hjärtat för att läsa mer om vår klimatkalkylator