SCHAKTFRI LEDNINGSRENOVERING ÖSTRA RYD

PROJEKTNAMN: Ledningsrenovering Östra Ryd
BESTÄLLARE: Söderköpings Kommun
PROJEKTTYP: Schaktfri ledningsrenovering med flexibla foder
OMFATTNING: 600 meter i dim 225 mm
UTFÖRT: 2022

Total besparing av Co2 jämfört med traditionell schakt: 152 ton

Klicka på hjärtat för att läsa mer om vår klimatkalkylator