SCHAKTFRI LEDNINGSRENOVERING SKOMAKARGRÄND

PROJEKTNAMN: Ledningsrenovering Skomakargränd
BESTÄLLARE: Ale Kommun
PROJEKTTYP: Schaktfri ledningsrenovering med flexibla foder
OMFATTNING: 500 meter i dim 225-300 mm
UTFÖRT: 2022

Total besparing av Co2 jämfört med traditionell schakt: 194 ton

Klicka på hjärtat för att läsa mer om vår klimatkalkylator