SCHAKTFRI LEDNINGSRENOVERING UPPEGÅRDSVÄGEN

PROJEKTNAMN: Ledningsrenovering Uppegårdsvägen
BESTÄLLARE: Ale Kommun
PROJEKTTYP: Schaktfri ledningsrenovering med flexibla foder
OMFATTNING: 900 meter i dim 150-225 mm
UTFÖRT: 2022

Total besparing av Co2 jämfört med traditionell schakt: 149 ton

Klicka på hjärtat för att läsa mer om vår klimatkalkylator