SCHAKTFRI SERVISRENOVERING MÖRBYLÅNGA

PROJEKTNAMN: Servisrenovering Mörbylånga
BESTÄLLARE: Mörbylånga Kommun
PROJEKTTYP: Schaktfri servisrenovering med flexibla foder
OMFATTNING: Renovering av 30 serviser
UTFÖRANDE ÅR: 2022