SCHAKTFRI SERVISRENOVERING – VÄRNAMO

Värnamo kommun hade under många år valt att förnya utvalda sträckor av sitt ledningsnät. Under hösten 2015 valde kommunen att samla ihop alla sträckor och att även renovera serviserna schaktfritt. Totalt rörde det sig om cirka hundra servisledningar och metoden som användes var Aarsleffs ”hattprofil”. Vi på Aarsleff ansvarade för att projektet genomfördes från start till slut och totalt installerades 95 hattprofiler.

 

Projekttyp: ramavtal, servisrenovering med flexibla foder
Byggherre och beställare: Värnamo Kommun
Byggår: 2016