SCHAKTFRI TRUMRENOVERING NYBRO

PROJEKTNAMN: Trumrenovering Nybro
BESTÄLLARE: PEAB Anläggning AB
PROJEKTTYP: Schaktfri ledningsrenovering med flexibla foder
OMFATTNING: 80 meter i dim 800 mm
UTFÖRT: 2022