SCHAKTFRI TRUMRENOVERING SNOKEBO

PROJEKTNAMN: Trumrenovering Snokebo
BESTÄLLARE: SVEVIA
PROJEKTTYP: Schaktfri trumrenovering med flexibla foder
OMFATTNING:  15 meter i dim 1400 mm
UTFÖRT: 2022