Published On: 26 maj, 2020

Relining med flexibla foder bildar ett nytt rör i det gamla röret

Relining med Aarsleffs flexibla foder innebär att man vränger eller drar in ett foder inuti det gamla röret. När fodret är på plats härdas det till ett nytt hårt, stabilt och slittåligt rör – inuti det gamla röret. Med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse är det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt förnya ledningar i mark och fastighet på bara några timmar.

Vi utför relining i både mark och fastighet
Att förnya ledningar behöver inte vara en så omständlig process som många tror. Vi på Aarsleff har utvecklat egen teknik som gör det möjligt att bilda ett nytt rör i det gamla röret utan att gator och trädgårdar behöver grävas upp, och utan att människor behöver störas i bostaden. Våra metoder är specialanpassade för effektiv relining av ledningar i både mark och fastighet.

Små ingrepp löser stora problem
Relining med Aarsleffs flexibla foder håller nere störningar och påverkar inte omgivande infrastruktur lika mycket som traditionell schakt eftersom små ingrepp kan lösa stora problem. Vi på Aarsleff Rörteknik är en del av en internationell bygg- och anläggningskoncern med huvudsäte i Danmark. Aarsleff har över 40 års erfarenhet av ledningsförnyelsearbeten över hela världen och vi utför projekt över hela Sverige, från norr till söder.

Hållbart ur mer än ett perspektiv
Det nya röret har en förväntad livslängd på flera decennier och relining med Aarsleffs flexibla foder reducerar energikonsumtionen och därmed CO2-belastningen jämfört med traditionell schakt. Installation av 100 meter flexibelt foder i markförlagd ledning (till exempel en spillvattenledning i dimension 225 millimeter) istället för schakt, besparar miljön lika mycket koldioxidutsläpp som fem bilresor tur och retur mellan Stockholm och Göteborg motsvarar. Hållbart i dubbel bemärkelse.

VILL DU LÄSA MER OM RELINING?

För mer information om relining av ledningar i mark, läs guiden “Att tänka på vid ledningsförnyelse – konkreta insikter, tips och råd”

För tips och råd om relining i fastigheter – läs: “Guide – att tänka på när fastighetens avloppsrör behöver renoveras”

Vill du veta mer? Boka en timmes kostnadsfri rådgivning!

Mark:

Emil Lundmark

+46 709-413 447

emil.lundmark@aarsleff.se

Fastighet:

Mikael Ejestrand

+46 705- 137 030

mikael.ejestrand@aarsleff.se