Published On: 9 april, 2024

RENOVERING AV VÄGTRUMMOR

Förstärkning av vägnätet
Ett kontinuerligt arbete pågår med att rusta upp och förstärka vårt vägnät. I samband med detta sker i regel alltid en översyn av de vägtrummor som skär genom vägkroppen och möjliggör transport av vatten och utgör en passage för djurlivet. En del vägtrummor blir med åren försvagade, exempelvis kan äldre trummor av korrugerad plåt rosta sönder. Trummor av betong kan med tiden få otäta fogar och sprickor som stör funktionen och försvagar konstruktionen.

Fördelar med att inte gräva sönder vägen
Vid förnyelse med Aarsleffs Flexibla Foder undviker man att ha personal på vägen, man slipper spärra av och leda om trafik. I takt med att mitträcken blir allt vanligare blir det också mer problematiskt att gräva av vägen.

Bibehållen kapacitet i ledningen
Vid renovering av vägtrummor finns en strävan att bibehålla så mycket som möjligt av ledningens area. Med Aarsleffs Flexibla Foder blir areareduceringen
minimal. Aarsleffs Flexibla Foder i en vägtrumma. Snabbt och miljövänligt. Utan schakt, utan att störa trafiken.

Dimensionering
Aarsleff s Flexibla Foder dimensioneras enligt erhållen kravspecifikation. Baserat på kravspecifikationer och utförliga förundersökningar rekommenderar vi alltid den optimala lösningen för bästa möjliga slutresultat med minsta möjliga klimatavtryck. Schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder kan minska koldioxidutsläppen med cirka 70 procent jämfört med att gräva.

Färgade foder
För att inte hämma djurlivets passager genom trummorna har vi, efter att ha lyssnat på sakkunniga, tagit fram foder med mörkgrå insida. Många djur tycks
föredra den mörkare färgen framför en ljus.

GUIDE: Läs vår guide : Schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder – Guide för maximal funktion!

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Emil Lundmark
Marknadsansvarig
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se