Published On: 22 december, 2022

RESUMÉ – ÅRET I SIFFROR!

2022 börjar lida mot sitt slut och det är dags att summera det gånga året. Mycket har hänt – inte minst ur miljösynpunkt. Tack vare att fler och fler väljer att använda schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder har vi besparat miljön tiotusentals ton koldioxidutsläpp.

Året i siffror
Under året har vi i förnyat sammanlagt 141 996 meter ledning med flexibelt foder. Det blev totalt 4693 installationer och 2902 serviser som öppnats. Tillsammans med våra kunder har vi besparat miljön hela 71 500 ton koldioxid genom att välja ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder i stället för traditionell schakt. Det motsvarar koldioxidutsläpp för cirka 28 800 genomsnittliga villahushåll under ett år.

Vår tillväxt fortsätter
Under året har 13 nya medarbetare stärkt upp organisationen. Vi fortsätter att växa och expandera och söker flera nya medarbetare till både kontoret i Göteborg och Stockholm. Läs mer här: Jobba hos oss 

Tack vare valet av schaktfri ledningsförnyelse med Aarsleffs flexibla foder har mycket komplexa renoveringsarbeten kunnat genomföras – samtidigt som vi kunnat hålla nere energikonsumtionen och koldioxidutsläppen men även störningarna för invånarna över hela Sverige.

DON’T CHOOSE A PRODUCT. CHOOSE A PARTNER.