Published On: 1 november, 2019

Så mycket CO2-utsläpp besparar ni miljön med Aarsleffs metoder

Aarsleffs vision är att minska energikonsumtionen och konvertera till mer klimatvänliga energityper. I alla delar av våra projekt fokuserar vi därför på att minska vår miljöpåverkan, energikonsumtion och utsläpp av koldioxid. Aarsleffs CO2-kalkylator räknar ut miljöbesparingen vid val av ledningsförnyelse med flexibla foder istället för traditionell schakt. Verktyget används och skräddarsys till varje projekt.

Miljön är en viktig faktor att ta hänsyn till vid ett ledningsförnyelsearbete
Schaktfri förnyelse med Aarsleffs flexibla foder gör det möjligt att på ett effektivt sätt renovera och förnya dag- och spillvattenledningar utan att hela gator och trädgårdar behöver grävas upp (schaktas). Den effektivitet som detta medför håller nere energikonsumtionen och minimerar koldioxidutsläppen jämfört med traditionell schakt.

100 meter förnyat rör med Aarsleffs flexibla foder istället för schakt besparar miljön koldioxidutsläpp motsvarande: fem bilresor tur och retur Stockholm-Göteborg.

Aarsleffs CO2-kalkylator visar miljövinsterna
CO2-kalkylatorn är utvecklad i samarbete med Sweco och räknar ut miljöbesparingen vid val av ledningsförnyelse med flexibla foder istället för traditionell schakt. Verktyget utgår från hela livscykeln – från tillverkning av råmaterial till slutligt omhändertagande.

Verktyget används och skräddarsys till de flesta av våra projekt. Och vid projektets avslut levereras en slutdokumentation med uträkningar som visar den miljöbesparing ni som beställare har bidragit med – genom att välja ledningsförnyelse med Aarlseffs flexibla foder.

LADDA NED INFORMATIONSBLADET OM AARSLEFFS CO2-KALKYLATOR