Published On: 25 april, 2024

Smart schaktfri metodkombination möjliggör stort ledningsförnyelseprojekt

Just nu pågår ett stort och komplext ledningsförnyelseprojekt i Malmö. På uppdrag av VEIDEKKE ska Aarsleff Pipe Technologies, tillsammans med norska systerbolaget STEG, förnya en ledningssträcka på sammanlagt nästan tre kilometer som är i mycket dåligt skick. Ledningarna förnyas med hjälp av schaktfria metoder, vilket innebär att man bygger ett nytt rör inuti det gamla utan att gräva. För att kunna renovera både dag- och spillvattenledningar samt dricksvattenledningar samtidigt kommer en kombination av rörspräckning och flexibla foder att användas.

Flexibla foder används för att renovera dag- och spillvattenledningar och rörspräckning kommer att användas för att renovera dricksvattenledningar. Med flexibla foder bygger man nya rör inuti de gamla och genom rörspräckning bryter man isär den gamla ledningen med en hydraulisk maskin, samtidigt som en ny ledning dras in och ersätter den gamla ledningen. Det stora projektet möjliggörs tack vare specialist- och koncernstyrka från Norge.

– Rörspräckningsmetoden är snabb och till stora delar elektrifierad för en effektiv och maximalt hållbar energianvändning. Det är inte ofta det görs så här stora projekt som inkluderar både dag- och spillvattenledningar samt dricksvattenledningar. I Norge har vi lång erfarenhet av den här metoden och bland annat Oslo kommun har länge nyttjat rörspräckningsmetoden i kombination med flexibla foder. Nu börjar kombinationen att användas mer och mer i Sverige också för att maximera samhällsvinsterna för Sveriges kommuner och invånare, säger Sondre Dammen, avdelningsledare på Steg Entreprenør som är en del av Aarsleff-koncernen.

Samhällsvinsterna är mycket stora. Ledningarna blir snabbt som nya igen samtidigt som vatten och avlopp inte behöver stängas av, trafiken kan rulla på som vanligt, kommunens kostnader minskar och koldioxidutsläppen minimeras. Schaktfria metoder håller i genomsnitt nere tidsåtgång och störningar med cirka 90 procent jämfört med att gräva, och genom att välja schaktfria metoder i stället för att gräva kan man minska koldioxidutsläppen med cirka 70 procent.

– Tack vare schaktfria tekniker kan vi förnya de utslitna ledningarna utan att en stor del av Malmö behöver stängas av och grävas upp under en lång period. Under tiden pumpas det befintliga avloppsvattnet genom provisoriska ledningar för att undvika störningar för stadens invånare som kan leva på precis som vanligt. När de nya ledningarna är på plats förväntas de hålla i cirka hundra år, säger Hugo Flood, projektledare på Aarsleff Pipe Technologies.

Om Aarsleff Pipe Technologies
Aarsleff Pipe Technologies AB är marknadsledande inom schaktfri ledningsförnyelse i mark och relining i fastigheter. Entreprenadverksamheten är projektorienterad, snabb och specialiserad. Bolaget förnyar hundratals meter ledning per dag i de flesta förekommande dimensioner och tvärsnitt. Det sker med effektiv planering, färre schakter, mindre störningar och minskad CO2-belastning. www.aarsleff.se

Per Aarsleff A/S är en internationell bygg- och anläggningskoncern med huvudsäte i Danmark. Koncernen har en omsättning på 28 miljarder kronor och är organiserad i självständiga, konkurrenskraftiga avdelningar och dotterbolag som tillsammans består av 8600 medarbetare.

Om Steg Entreprenør AS
Steg Entreprenør AS utför allt inom schaktfria metoder, och är en totalleverantör av anläggningsverksamhet. Fokusområden är förnyelse av vatten- och avloppssystem med största möjliga användning av schaktfria metoder. Metodvalet specialanpassas för varje enskilt projekt, och bidrar till kortare genomförandetid och lägre kostnader. Steg Entreprenør är branschledande inom miljö och hållbarhet och certifierade enligt Environmental Lighthouse och ISO 9000. Bolaget har introducerat väte som energibärare på byggarbetsplatser och erbjuder elektriska schaktfria lösningar.

För mer information, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Aarsleff Pipe Technologies
alexandra@aderstennorlin.com / 070-771 51 65

Vill du veta mer? Boka en timmes kostnadsfri rådgivning!