Published On: 23 februari, 2021

Stora fastighetsbestånd förnyas med enkla metoder

Många fastighetsbolag och kommuner står nu inför omfattande renoveringsbehov av sitt fastighetsbestånd. Avloppssystemen är en av de viktigaste delarna i det förnyelsearbetet. Beroende på val av metod kan tidsåtgång och kostnad skilja väsentligt. Många tror fortfarande att man behöver riva upp hela väggar och golv för att renovera rören, vilket inte stämmer. Med relining behöver det inte vara en omständlig process, man kan relina rören i fastigheten på bara några timmar eller dagar.

Fler och fler väljer nu relining framför traditionella metoder och vår affärsområdeschef, Ann-Marie D’Amico, berättar varför.

– Det är den mest effektiva metoden på marknaden, där vi med hjälp av högkvalitativa flexibla foder bildar ett nytt självbärande rör i de gamla rören. Hyresgästerna slipper allt besvär som ett traditionellt stambyte vanligtvis medför, ingen utflyttning krävs och livet kan fortgå samtidigt som livslängden på ledningarna förlängs minst 50 år.

Förutom fördelar för hyresgäster lyfter Ann-Marie även fram många fördelar för beställaren.

– Väljer man en professionell entreprenör kan man få stöd med allt från statusbedömning, förnyelseplan, upphandling och installation, som både är välplanerad, välkommunicerad och väldokumenterad under hela processen. BRiF 3Q-certifiering, som inkluderar tredjepartstester, och ISO-certifiering skapar extra trygghet. Har man stora fastighetsbestånd väljer man med fördel en större, väletablerad entreprenör med egen tillverkning, modern maskinpark och många skickliga tekniker.

Vi är specialiserade på relining i fastigheter med fokus på maximal service för våra beställare och trygghet för de boende. En metod som passar lika bra vid renovering av bottenplattor, stående stammar, invändiga stuprör och markledningar mellan fastigheterna. I vår kundportfölj finns redan stora fastighetsbolag som Svenska Bostäder och Stena Fastigheter, som båda satsar mycket på relining.

Läs mer om relining här.

LÄS CASET: Vill du veta mer om vad våra beställare tycker? Ta del av våra referenscase om relining.

Vill du veta mer? 

Kontakta Emil Lundmark, Marknads- & Försäljningschef, +46 709-413 447, emil.lundmark@aarsleff.se