Published On: 27 september, 2022

Stort ledningsförnyelseprojekt i centrala Malmö – halverade kostnader och minskade koldioxidutsläpp

Under sommaren 2022 genomförde Aarsleff Pipe Technologies tillsammans med VA SYD ett av de största ledningsförnyelseprojekt som någonsin har genomförts i Sverige. En 1,2 kilometer lång spillvattenledning i dimension 1500 millimeter i centrala Malmö var i väldigt dåligt skick. Med hjälp av flexibla foder bildade vi en ny ledning i den gamla utan att gräva. Malmö fick en ledning i nyskick på några veckor i stället för flera månader. Trafiken kunde ledas om och behövde inte stängas av. Koldioxidutsläppen reducerades och kostnaderna halverades jämfört med traditionell schakt.

I det här caset får du bland annat läsa mer om:

  • Bakgrund och utmaning – lång och stor ledning i känslig stadsmiljö.
  • Lösning – fokus på funktion möjliggjorde infodring av långa sträckor.
  • Resultat – halverade kostnader och kraftigt minskade koldioxidutsläpp.

Tobias Karlsson, VA-projektör på VA SYD: 

– Den största vinsten är reduceringen av koldioxidutsläpp och den stora tidsbesparingen. Valet av teknik medförde att vi kunde reducera koldioxidutsläppen med cirka 650 ton jämfört med om vi hade grävt upp ledningen. Inför projektet gjorde vi en samhällskalkyl för vad det skulle kosta per dygn att stänga av gatan och med den här lösningen kan vi se att vi har halverat kostnaderna jämfört med om vi hade valt att gräva och stänga av allt. Det medför stora vinster för oss och för malmöborna.

LÄS MER OCH LADDA NER CASET: AARSLEFF & VA SYD – STORT LEDNINGSFÖRNYELSEPROJEKT I CENTRALA MALMÖ 

Vill du veta mer? Boka rådgivning!
Emil Lundmark
Marknadschef
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se

Emil Lundmark FÖRSÄLJNINGSCHEF MARK +46 709-413 447 emil.lundmark@aarsleff.se